Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 555/146/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok