Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 546/137/20 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie ul. Szkolna 1