Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 532/123/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Podleskiej