Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 528/119/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Klonowej