PN-14/2020 Zaprojektowanie i budowa fragmentów chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej od ul. Górnośląskiej do budynku nr 58