Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 478/69/20 w sprawie obowiązków związanych z dochodzeniem równowartości kwoty odpowiednio 40, 70, 100 Euro stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności