Uchwała nr XXXIX/1013/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mikołowie