Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 447/38/20 w sprawie powołania komisji do zniszczenia kart do glosowania wykorzystanych i niewykorzystanych w czasie wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na kadencję 2019- 2024