Uchwała nr XXXIX/999/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok