Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 433/24/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok