Uchwała nr XVIII/178/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej