Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 381/340/19 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi