Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 374/333/19 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego