Uchwała nr XVII/165/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Mikołowa za szczególne osiągnięcia artystyczne

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXX/282/2020 z dnia 22.09.2020 r.