Uchwała nr XVI/154/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie