Uchwała nr XIV/146/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie