Uchwała nr XIV/135/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030