Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 329/288/19 w sprawie wprowadzenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego w Mikołowie na rok 2020