Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 325/284/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 226/185/19 z dnia 1 lipca 2019 roku powołującego Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie