Uchwała nr XIII/131/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa