Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 285/244/19 w sprawie zmiany w w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2019 rok