Uchwała nr XII/116/2019 z dnia 27.08.2019 r. zmieniająca uchwałę nr IX/86/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024