Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 276/235/19 w sprawie powierzenia Szkołom Podstawowym realizacji projektu pn.: „KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych”