Uchwała nr XI/111/2019 z dnia 9.08.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030