Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 253/212/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mikołów