Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 218/177/19 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Mikołowie, ul. Skalna 10