Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 217/176/19 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie ul. Zamkowa 1