Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 216/175/19 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie ul. Katowicka 24