Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 215/174/19 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami lntegracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie ul. ks. bpa Bandurskiego 1