Uchwała nr X/93/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie korekty pkt 2.2 załącznika Nr 1 Uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019