Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 197/156/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę