Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 183/142/19 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na opracowanie systemu identyfikacji miejskiej (SIM) dla Miasta Mikołów