Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 182/141/19 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Mikołów