Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 181/140/19 w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie