Apel nr 2/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21.05.2019 r. w sprawie wystąpienia do Rządu RP o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce