Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 170/129/19 w sprawie pomieszczeń zastępczych na czas remontu pomieszczeń Przedszkola nr 3 w Mikołowie