Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 160/119/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę