Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 121/80/19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2019 rok