Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 118/77/19 w sprawie powołania członków Komisji Wyborczej Jednostki Pomocniczej Rady Miejskiej Mikołowa dla przeprowadzenia wyborów Rady Dzielnicy Kamionka zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r.