Uchwała nr VII/62/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXVII/251/2020 z dnia 23.06.2020 r.