Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 112/71/19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2019 rok