Uchwała nr V/49/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030