Uchwała nr V/45/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XX/206/2020 z dnia 25.02.2020 r.