Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 72/31/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 10 im. Fiołkowe Wzgórze w Mikołowie podczas jego nieobecności