Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 71/30/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie podczas jego nieobecności