Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 64/23/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi w Mikołowie podczas jego nieobecności