Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 58/17/19 w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mikołowie realizacji projektu pn. „Poznaj pierwsze kroki na lodzie oraz nauka gry w hokeja na lodzie" – edycja 2019”