Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 51/10/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2019 rok