Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 47/6/19 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 1623/68118 w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego w Mikołowie na rok 2019