PN 58/2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.